Kinderen

De kinderen zijn de volwassenen van de toekomst. Dit gegeven geeft aan hoe belangrijk het is om de kinderen gezond op te laten groeien (gezond van lichaam en geest), want zij zijn immers de mensen die in de toekomst de zorg dragen voor de omgeving en de levende wezens. Zij moeten deze verantwoordelijkheid  met een ‘open geest’ op zich nemen en van hieruit een goede plek opbouwen  waar eenieder samen kan leven.

In het rapport van de WHO (Wereld Gezondheidsorganisatie) zijn 3 punten opgenomen die de basis vormen voor het opgroeien tot een gezonde volwassene.

* gezondheid is meer dan afwezigheid van ziekte

* kinderen hebben een plek nodig waar zij kunnen groeien en ontwikkelen, spelen en leren

* volwassen hebben de verantwoordelijkheid om te zorgen dat kinderen beschermd worden tegen

   bedreigingen in de omgeving

Ook in onze westerse samenleving staat de gezondheid van het kind vaak onder druk.

Wij hebben de enorme luxe dat er in tegenstelling tot vele landen in Afrika of andere delen van de wereld meestal genoeg te eten is en een plek om te wonen.

Toch is er soms een vorm van ‘armoede’ die gebaseerd is op echte aandacht. Elk kind is net zoals elk mens uniek en heeft die speciale zorg nodig. Kan het kind zijn wie hij is? Een kind is sterk en flexibel en daarbij kwetsbaar en open voor alles wat er om hem heen gebeurt. Geluk is de meest belangrijke factor in een gezond leven. Krijgt het kind de ondersteuning wat past bij haar en verwijderd houdt van ziekten en ongeluk?

Op de website geef ik aan dat ik het belangrijk vind, dat kinderen veel buiten zijn en het contact kunnen hebben met de natuur. Buiten spelen en plantjes poten, wat de basis is voor het respect voor alles wat groeit.

Kinderen staan mij na aan het hart.

Graag schrijf ik in een volgend ‘blog’ over specifieke aandoeningen bij kinderen die direct gerelateerd zijn aan de manier van leven in de westerse samenleving.