Ayurveda

De kennis van het leven en “de moeder van alle genezing”

Ayurveda

De kern van Ayurveda is dat geluk en vitaliteit kan worden bereikt door het herstel van de balans tussen lichaam en geest. Het biedt de handvatten om deze balans te (her)vinden, waarbij voeding, leefstijl en plantaardige middelen een belangrijke rol spelen.
In Ayurveda staat het voorkomen van onbalans en ziekte voorop, maar ook bij ziekte is het mogelijk om de gezondheid te hervinden.
Het  is een toegankelijke en praktische methode om het leven te kunnen begrijpen, verantwoordelijkheid te nemen en er mee om te gaan.

Ayurveda is de kennis (Veda) van het leven (Ayur); het heeft de wortels in India en Sri Lanka en dateert van zo’n 3000 tot 4000 jaar geleden.
De kennis is oorspronkelijk gebaseerd op teksten in het Sanskriet en deze vormen nog steeds de basis van Ayurveda.  Door de verschillende invloeden in de loop der tijd zijn de ontwikkelingen niet stil blijven staan.  Zo  waren er ook wisselwerkingen met andere systemen zoals de Tibetaanse geneeskunde.

Ayurveda is een holistische geneeskunde, die eenvoudig in onze westerse wereld toegepast kan worden.
Holisme (in het Grieks: holos is geheel) is het idee dat de eigenschappen van een systeem niet los van elkaar kunnen functioneren; het duidt op de samenhang.
Ayurveda ziet het lichaam als een geïntegreerd systeem, waarbij lichamelijke en geestelijke functies nauw met elkaar in verbinding staan; de mens staat niet los van zijn natuur.
Zo kan een leefstijl gebaseerd op positieve waarden en gedrag de gezondheid sterk bevorderen.
Een mens is in verbinding met zijn omgeving; er is o.a. interactie met de andere mensen, de natuur en de seizoenen, de leefsfeer.
In de Ayurvedische geneeskunde wordt het hele individu   betrokken.

Een belangrijk verschil met de klassieke geneeskunde is dat de Ayurveda niet op fysiek aanwijsbare factoren is gericht, maar kijkt naar het energetische evenwicht  in het lichaam (samenstel van de elementen ether, lucht, vuur, water en aarde)  en de relatie van het lichaam en zijn omgeving. 


Constitutie

De constitutie van elk mens is uniek en gebaseerd op de 5 fundamentele elementen: ether, lucht, vuur, water en aarde.  Het zijn de bouwstenen die bepalen hoe je eruit ziet, hoe je in het leven staat en waar jouw kracht ligt. Zijn deze elementen voor jou in balans, dan voel je je gezond en vol levenskracht.

Als gevolg van bijvoorbeeld stress of druk in je leven, verkeerde voeding, te weinig of teveel bewegen, te weinig rust of slapen gedurende de dag en disharmonie in relaties kan de energie ernstig verstoord worden. Als deze onbalans te lang aanhoudt, zijn het lichaam en de geest niet meer in staat dit te neutraliseren, waardoor klachten op kunnen treden die tot ziekten kunnen leiden.


Preventie en herstel gezondheid

De Ayurvedische behandeling is gericht op het herstellen en onderhouden van het lichaamseigen helingsmechanisme.

Het lichaam krijgt door goede en passende voeding, veranderingen in leefstijl en bijvoorbeeld het nemen van specifieke kruiden, de impuls om weer op de juiste manier te gaan functioneren.

Ook adviezen over beweging, yoga en meditatie kunnen onderdeel zijn van de behandeling.

Veel van deze adviezen zijn gemakkelijk in de praktijk te brengen en in het alledaagse leven te integreren. De basis is een gezonde levenswijze.

Heeft u vragen of wilt u contact opnemen?

Zo snel mogelijk zal u een bericht terug ontvangen.

Neem contact op