Counseling

Het verbinden met de eigen kwaliteiten geeft hernieuwde levensenergie

Counseling

Het leven is boeiend en er kunnen momenten zijn waarop het gevoel ontstaat stil te staan, niet gelukkig te zijn of het niet optimaal kunnen functioneren.
Ook aanhoudende stress, emotionele en fysieke problemen kunnen zich manifesteren.
Soms vraagt het ervaren van plezier en goede gezondheid om belangrijke beslissingen te nemen en een andere koers te gaan in het leven.

Als mens hebben we de oer-drang tot groei (ontwikkeling); als dit wordt belemmerd, dan kunnen er problemen ontstaan. Kunnen groeien en ontwikkelen geeft energie en zinvolheid in het leven.

De impasse, ‘het stil staan’ kan voor een bepaalde tijd heel waardevol zijn ; het geeft de mogelijkheid om ook letterlijk stil te staan en de persoonlijke situatie te bekijken, te reflecteren en te heroverwegen.
Hernieuwd inzicht geeft de mogelijkheid om de eigen verantwoordelijkheid voor de invulling van het leven weer op te pakken.

Soms vraagt een situatie om een tweede persoon die vanuit professionaliteit kan luisteren en reflecteren. Deze persoon kan een spiegel en een klankbord zijn.
De belangrijkste doelen bij een tweegesprek zijn:

– verkrijgen van inzichten in eigen denken, voelen, handelen en beleven

– optimaal benutten van eigen mogelijkheden en kwaliteiten

– ontwikkelen van kennis en vaardigheden

De weg naar hernieuwde levensenergie.

In de praktijk
Een counseling kan gekoppeld zijn aan een Ayurvedisch consult, maar er kunnen ook losse afspraken gemaakt worden.

Heeft u vragen of wilt u contact opnemen?

Zo snel mogelijk zal u een bericht terug ontvangen.

Neem contact op